PUBLICZNO - USŁUGOWE

Nasza działalność w zakresie architektury usługowej to wielko- i małopowierzchniowe tereny rekreacyjne, takich jak dziedzińce czy rynki oraz przebudowy obiektów zabytkowych i poprzemysłowych na hotele, apartamenty czy kawiarnie. Podobnie jak w przypadku architektury mieszkalnej ważny jest dla nas kontekst miejsca, szacunek dla oryginalnej tkanki i możliwość wtórnego zastosowania materiałów.