PUBLICZNE

Obiekty kubaturowe o funkcji publicznej z natury mają inną rangę niż obiekty usługowe czy mieszkaniowe. Pracując nad projektem zawsze staramy się tę rangę zaznaczyć – czy to zachowując fragmenty oryginalnej strukturę budynku czy wprowadzając zupełnie nowe.

No portfolio posts were found!