MIESZKALNE

Nasze myślenie o architekturze wyraża koncepcja, idea, kontekst miejsca. Każdy projekt domu jedno- lub wielorodzinnego jest odzwierciedleniem potrzeb i preferencji estetycznych inwestora, którym nadajemy nowoczesną, indywidualną formę architektoniczną. Szczególnie dbamy o funkcjonalność mieszkania, spójność budynku z otaczającym krajobrazem i wysoką jakość materiałów wykończeniowych. Dużą wagę przywiązujemy także do ekologii niejednokrotnie stosując wyroby z recyklingu czy starając się zachować aktualny drzewostan.

Zaprojektowany budynek lub przestrzeń przedstawiamy na szkicach, wizualizacjach i rysunkach technicznych, a następnie uzupełniamy o projekty branżowe, a także uzgodnienia i opinie, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Opracowujemy:
– projekty koncepcyjne,
– projekty architektoniczno-budowlane (wielobranżowe),
– projekty wykonawcze i warsztatowe.